Oświadczenie z okazji 95. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. • W Sejmie • Piotr Pyzik - Poseł na Sejm RP

wersja kontrastowa Czcionka: AAA

Gliwiczanin, Ślązak, a nade wszystko patriota, dumny z wielowiekowej historii swojej Ojczyzny. Pracę i służbę dla Polski traktuje jako swój obywatelski obowiązek i powinność wobec współczesnych oraz tych Rodaków, którzy swą pracą i ofiarą tworzyli historię Rzeczypospolitej.

odwiedź mój profil na:
Strona główna » W Sejmie » Oświadczenie z okazji 95. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu…

Oświadczenie z okazji 95. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego.

11 października 2017, 20:35 | Oświadczenia
plebiscyt (1)

Dziś złożyłem oświadczenie dla upamiętnienia 95. rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. Warto pamiętać o tej części naszej historii oraz wszystkich kontekstach jakie do dziś bywają aktualne...


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 10 października 1922 r., czyli 95 lat temu, na mocy dekretu naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego zostało zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego I kadencji. Powstanie Sejmu Śląskiego warunkował nadany przez Sejm Ustawodawczy statut organiczny województwa śląskiego. Nadanie w ten sposób pewnej autonomii województwu związane było ze zobowiązaniami podjętymi w okresie plebiscytów, które zdecydowały o przynależności części Górnego Śląska do Polski. Statut organiczny został uchwalony w treści napisanej przez Polski Komisariat Plebiscytowy w czerwcu 1920 r. Dzięki temu zneutralizowano działania niemieckich wielkich przemysłowców, którzy dążyli do stworzenia odrębnego tzw. wolnego państwa śląskiego - państwa, które byłoby w istocie zależne od Niemiec.
Początkowo Sejm został zdominowany przez sprawy narodowościowe, gdyż 14 na 48 mandatariuszy tego Sejmu było przedstawicielami ugrupowań niemieckich, mniejszościowych, natomiast z czasem sprawy te stały się mniej istotne w obliczu konfliktu bloku chadecko-endeckiego ze zdobywającym rosnące poparcie blokiem sanacyjnym. Ukształtował się podział na sanację dążącą do stopniowej unifikacji administracyjnej Górnego Śląska z Rzeczpospolitą oraz blok chrześcijańsko-narodowy walczący o zachowanie autonomii. Ugrupowania niemieckie, co ciekawe, choć były bez formalnego związku z ugrupowaniami narodowo- czy chadecko-endeckimi, także stały po stronie utrzymania autonomii.
Mimo ostrych tarć wewnątrz Izby oraz konfliktów chrześcijańsko-narodowej większości z wojewodą Sejm Śląski pozostawał ważną instytucją dla sprawy polskiej na Górnym Śląsku. Jednym z wyrazów tej roli jest jednoznacznie monumentalna architektura oraz architektoniczne detale gmachu Sejmu Śląskiego, który stoi do dzisiaj. Wzniesiona jeszcze w I kadencji Sejmu Śląskiego, w latach 1924-1926, budowla dzisiaj służy urzędowi marszałkowskiemu i urzędowi wojewódzkiemu, natomiast sala obrad, w której zbierali się śląscy posłowie, stała się inspiracją dla architektów projektujących izbę, w której dzisiaj obradujemy.
Dziś, w obliczu niepoważnych postulatów ustanowienia autonomii Górnego Śląska, jakie wysuwają niektóre środowiska, często wyłącznie ze względu na swoje partykularne interesy, warto podkreślić rzecz najważniejszą: tradycja Sejmu Śląskiego znajduje się tu, w Wysokiej Izbie, w osobach 55 posłów wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję.