Interpelacje • W Sejmie • Piotr Pyzik - Poseł na Sejm RP

wersja kontrastowa Czcionka: AAA

Gliwiczanin, Ślązak, a nade wszystko patriota, dumny z wielowiekowej historii swojej Ojczyzny. Pracę i służbę dla Polski traktuje jako swój obywatelski obowiązek i powinność wobec współczesnych oraz tych Rodaków, którzy swą pracą i ofiarą tworzyli historię Rzeczypospolitej.

odwiedź mój profil na:
Strona główna » W Sejmie » Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce

Interpelacja w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce

1 lipca 2015, 15:02 | Interpelacje
Interpelacja nr 33418 do ministra gospodarki w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce Sz. Panie Ministrze! Obecnie branża górnictwa węgla kamiennego znajduje się w sytuacji katastrofalnej. Według zapewnień zarządów spółek górniczych, rynkowe ceny kształtują się dużo poniżej ceny za jaką…
Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA

Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA

30 czerwca 2015, 15:07 | Interpelacje
Interpelacja nr 33413 do prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA Szanowna Pani Premier ! W związku z zaistniałą sytuacją firm kooperujących z kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którym obecnie wypowiadane są kontrakty, zwracamy się do Pani…
Interpelacja w sprawie programu modernizacji i polonizacji czołgów Leopard 2A4

Interpelacja w sprawie programu modernizacji i polonizacji czołgów Leopard 2A4

10 lutego 2015, 13:28 | Interpelacje
Interpelacja nr 30516 do ministra obrony narodowej w sprawie programu modernizacji i polonizacji czołgów Leopard 2A4 Sz. Panie Ministrze! Od 21 marca 2014 roku wyłoniony jest planowany wykonawca procesu modernizacji i polonizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu określanego jako Leopard 2PL.…
Interpelacja w sprawie realizacji kontraktu na dostarczenie stronie indyjskiej pojazdów WZT-3

Interpelacja w sprawie realizacji kontraktu na dostarczenie stronie indyjskiej pojazdów WZT-3

10 lutego 2015, 13:26 | Interpelacje
Interpelacja nr 30515 do ministra skarbu państwa w sprawie realizacji kontraktu na dostarczenie stronie indyjskiej pojazdów WZT-3 Sz. Panie Ministrze! Od wielu lat jest znane opinii publicznej znaczenie, jakie ma dla sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym tzw. kontrakt indyjski. W 2014 roku…
Interpelacja w sprawie samobieżnej haubicy Krab

Interpelacja w sprawie samobieżnej haubicy Krab

10 lutego 2015, 13:25 | Interpelacje
Interpelacja nr 30514 do ministra obrony narodowej w sprawie samobieżnej haubicy Krab Sz. Panie Ministrze! W ostatnim czasie pojawiło się w mediach dużo doniesień o trudnościach w realizacji projektu budowy sh Krab. Zaniepokojenie tym budzi emocje nie tylko pracowników ZM „Bumar-Łabędy” SA oraz…
Interpelacja w sprawie ewidencji zabytków

Interpelacja w sprawie ewidencji zabytków

25 marca 2014, 13:24 | Interpelacje
Interpelacja nr 25305 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ewidencji zabytków Nie negując potrzeby funkcjonowania zbiorów zabytków nieujętych w rejestrze zabytków, lecz posiadających wartości związane z tożsamością kulturową poszczególnych regionów, dostrzegam konieczność…