Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA • W Sejmie • Piotr Pyzik - Poseł na Sejm RP

wersja kontrastowa Czcionka: AAA

Gliwiczanin, Ślązak, a nade wszystko patriota, dumny z wielowiekowej historii swojej Ojczyzny. Pracę i służbę dla Polski traktuje jako swój obywatelski obowiązek i powinność wobec współczesnych oraz tych Rodaków, którzy swą pracą i ofiarą tworzyli historię Rzeczypospolitej.

odwiedź mój profil na:
Strona główna » W Sejmie » Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce…

Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA

30 czerwca 2015, 15:07 | Interpelacje
JSW SA KWK Budryk (1)

Interpelacja nr 33413
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie trudnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA

Szanowna Pani Premier !

W związku z zaistniałą sytuacją firm kooperujących z kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którym obecnie wypowiadane są kontrakty, zwracamy się do Pani Premier z następującymi pytaniami:

  1. Jaka była łączna wysokość środków finansowych pozyskanych przez Rząd RP w wyniku emisji akcji JSW na giełdzie w 2011r.? Jaka część tych środków została zainwestowana w kopalniach JSW?

  2. Jaka jest dziś wartość JSW szczególnie w kontekście różnicy między wyceną akcji w 2011 roku a dniem dzisiejszym?

  3. Czy prawdą jest, że JSW będąca w większości własnością Skarbu Państwa wydłuża terminy płatności na rzecz firm kooperujących do 150 dni, kiedy jednocześnie ten sam Skarb Państwa wymaga zapłaty podatku najdalej do 30 dni?

  4. Czy zatrzymanie prac drążeniowych ma na celu wygaszenie kopalń, ponieważ w efekcie ustania inwestycji w ciągu najdalej 2 lat kopalnie nie będą mogły funkcjonować ?

  5. Jak w kontekście powyższych pytań wygląda sytuacja firm kooperacyjnych z branżą górniczą w innych spółkach węglowych?


Posłowie na Sejm RP,

Piotr Pyzik
Grzegorz Janik