Interpelacja w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce • W Sejmie • Piotr Pyzik - Poseł na Sejm RP

wersja kontrastowa Czcionka: AAA

Gliwiczanin, Ślązak, a nade wszystko patriota, dumny z wielowiekowej historii swojej Ojczyzny. Pracę i służbę dla Polski traktuje jako swój obywatelski obowiązek i powinność wobec współczesnych oraz tych Rodaków, którzy swą pracą i ofiarą tworzyli historię Rzeczypospolitej.

odwiedź mój profil na:
Strona główna » W Sejmie » Interpelacja w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce

Interpelacja w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce

1 lipca 2015, 15:02 | Interpelacje

Interpelacja nr 33418
do ministra gospodarki
w sprawie sytuacji rynku węgla kamiennego w Polsce

Sz. Panie Ministrze!

Obecnie branża górnictwa węgla kamiennego znajduje się w sytuacji katastrofalnej. Według zapewnień zarządów spółek górniczych, rynkowe ceny kształtują się dużo poniżej ceny za jaką po opłaceniu wszystkich kosztów i podatków mogliby sprzedać swój produkt nie generując straty. Na zwałowiskach zgromadzone są ogromne zasoby niesprzedanego surowca, grożąc w razie możliwego samozapłonu dalszymi, trudnymi do oszacowania stratami. Jednocześnie w przestrzeni medialnej pojawiają się liczne doniesienia na temat dużej skali importu węgla zza granicy, szczególnie wschodniej. W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaka była wielkość i wartość eksportu węgla kamiennego z Polski w poszczególnych latach od 2007 do 2014 roku?

2. Jaka była wielkość i wartość importu węgla kamiennego do Polski w poszczególnych latach od 2007 do 2014 roku?

3. Jakie były w udziale procentowym oraz ilościowym kierunki (kraje) eksportu węgla kamiennego z Polski w latach 2007-2010 oraz w latach 2011-2014?

4. Jakie były w udziale procentowym oraz ilościowym kierunki (kraje) z jakich importowano węgiel kamienny do Polski w latach 2007-2010 oraz w latach 2011-2014?

5. Jaka obecnie (koniec czerwca 2015 roku) ilość niesprzedanego węgla znajduje się na zwałowiskach i składach spółek węglowych z udziałem Skarbu Państwa i jaki zdaniem Pana Ministra ma to wpływ na rynek węgla w Polsce?

6. Jakie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Gospodarki podjęły działania w celu ochrony polskiego rynku węgla kamiennego?

Z poważaniem,
Grzegorz Janik
Piotr Pyzik